Αλεξάνδρου Παναγούλη 32 Άνω Λιόσια
proastioartcafe@yahoo.com Τηλ. 210 247 5048

Ο βασικός κορμός του Proastio Art Cenrer συμμετέχει σε αυτό το νέο εγχείρημα και έχει εμπλουτιστεί τόσο με νιάτα, με ενθουσιασμό και νέες ιδέες, όσο και με εμπειρία. Άλλωστε από το 201 8 που ξεκινήσαμε, έχουμε δώσει το στίγμα μας στην περιοχή, τόσο στις τέχνες και τον πολιτισμό, όσο και με τις δράσεις μας.

Σκοπός μας είναι η από κοινού εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών της, μέσα από τη διαμόρφωση ισότιμων σχέσεων παραγωγής, η δημιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας, η συμφιλίωση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Επίσης, σκοπός μας είναι η εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήρα με την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, οι οποίες αποσκοπούν στη συμφιλίωση παραγωγής και κατανάλωσης, στην εναρμόνιση προσφοράς και ζήτησης και στη διαμόρφωση νέου τύπου κοινωνικών σχέσεων βασιζομένων στη συλλογικότητα και την ισοτιμία